multi-sentence IP-MAT 0@阿麻登夫 * PP NP IP-REL VB-ADC L030093a N L050001b PHON ama VB-ADC L031228a PHON tobu 1@登理母都加比曾 * N L050970 PHON tori P-TOP L000514 PHON mo NP-PRD N L080098 PHON tukapi P-FOC L000527 PHON so 2@多豆賀泥能 * IP-MAT PP-ADV NP IP-REL PP-SBJ NP N L090345 N L052059 PHON tadu P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050082 PHON ne P-CASE-GEN L000520 PHON no 3@岐許延牟登岐波 * VB-ADC VB-STM L030569a PHON kikoye VAX-CJR-ADC L000002 PHON mu N L050059 PHON toki P-TOP L000522 PHON pa 4@和賀那斗波佐泥 * NP-OB1 PP NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-GEN L000503 PHON ga N L050068 PHON na VB-OPT VB-STM L031226a PHON twopa VAX-RSP-OPT L000009 PHON sane ID KK.85
0阿麻登夫amatobu
1登理母都加比曾tori mo tukapi so
2多豆賀泥能tadugane no
3岐許延牟登岐波kikoyemu toki pa
4和賀那斗波佐泥wa ga na twopasane