CP-FINAL IP-SUB 0@意岐都登理 * PP-OB1 NP IP-REL PP NP IP-REL NP-SBJ IP-EPT MK L090390 N L052520 PHON oki P-CASE-GEN L000532 PHON tu N L050970 PHON tori 1@加毛度久斯麻迩 * N L051191 PHON kamwo VB-ADC L031130a PHON dwoku N L050078 PHON sima P-CASE-DAT L000519 PHON ni 2@和賀韋泥斯 * PP-SBJ NP PRO-N L042057 PHON wa P-CASE-GEN L000503 PHON ga VB-ADN VB-STM L031922a VB-STM L031927a PHON wi VB-STM L031342a PHON ne VAX-SPST-ADN L000015 PHON si 3@伊毛波和須禮士 * N L050027 PHON imwo P-TOP L000522 PHON pa VB-NGC L031907a PHON wasurezi 4@余能許登碁登迩 * PP-ADV NP PP NP N L050040 PHON yo P-CASE-GEN L000520 PHON no N L050056 PHON kotogoto P-CASE-DAT L000519 PHON ni ID KK.8
0意岐都登理okitutori
1加毛度久斯麻迩kamwo dwoku sima ni
2和賀韋泥斯wa ga winesi
3伊毛波和須禮士imwo pa wasurezi
4余能許登碁登迩yo no kotogoto ni