IP-MAT 0@伊奢阿芸 * IP-MAT NP INTJ L051153 PHON iza NP N L080025 PHON agi 1@布流玖麻賀 * IP-ADV NP PP PEN L093004 PHON purukuma P-CASE-GEN L000503 PHON ga 2@伊多弖淤波受波 * N L050629 ADJ-STM L007010 PHON ita N L050012a PHON te VB-CND VB-STM L030372a PHON opa VAX-NEG-CND L000006a PHON zupa 3@迩本杼理能 * IP-EPT MK-ADI L080216 N L050676 PHON nipodori COP-ADI L031965 PHON no 4@阿布美能宇美迩 * PP NP PLN L060178 PLN L050824 PHON-ON apumi P-CASE-GEN L000520 PHON-ON no N L050017 PHON-ON umi P-CASE-DAT L000519 PHON ni 5@迦豆岐勢那和 * VB-INF L030496a PHON kaduki VB-OPT L030919a PHON sena P-INTJ L000549 PHON wa ID KK.38
0伊奢阿芸iza agi
1布流玖麻賀purukuma ga
2伊多弖淤波受波itate opazupa
3迩本杼理能nipodorino
4阿布美能宇美迩apuminoumi ni
5迦豆岐勢那和kaduki sena wa