multi-sentence IP-MAT 0@等許余弊爾 * PP-OB1 NP N L050436 N L090453 ADJ-STM L007194 PHON toko N L050040 PHON yo N L050133 PHON pye P-CASE-DAT L000519 PHON ni 1@久母多智和多留 * NP-SBJ N L050115 PHON kumo VB-ADC VB-STM L031043a PHON tati VB-ADC L031910a PHON wataru 2@美頭能睿能 * IP-MAT NP-OB1 PP NP PLN L080311 PHON-KUN midunoye P-CASE-GEN L000520 PHON no 3@宇良志麻能古賀 * PP NP PLN L090239 PHON urasima P-CASE-GEN L000520 PHON no PP NP N L050028 PHON kwo P-CASE-GEN L000503 PHON ga 4@許等母知和多流 * N L050148 PHON koto VB-ADC VB-STM L031761a PHON moti VB-ADC L031910a PHON wataru ID FK.12
0等許余弊爾tokoyopye ni
1久母多智和多留kumo tatiwataru
2美頭能睿能midunoye no
3宇良志麻能古賀urasima no kwo ga
4許等母知和多流koto motiwataru